Hoppet ute enligt Glesbygdsverket

Kräftgången fortsätter för den svenska glesbygden. Den minskande befolkningen blir allt äldre samtidigt som allmän och kommersiell service försämras. Hoppet om att trenden med minskad befolkning ska vända är minimal.

Allt detta framgår av den rapport till regeringen om tillståndet i glesbygden som statliga Glesbygdsverket redovisar i sin sjunde årsbok. Den slår fast att femtusen personer måste varje år flytta till glesbygden i skogslänens inland för att befolkningen inte ska minska. För närvarande är inflyttningen bara lite drygt fyratusen personer per år och det mesta pekar på att den avtar.

Det är dessutom ”fel” personer som flyttar till glesbygden. Problemet för glesbygderna är att befolkningen i barnafödande ålder fortsätter att minska. De som väljer att flytta ut till glesbygderna är folk som är 50 år och äldre - och de har redan gjort sitt sista besök på BB.

Allt färre barn i glesbygden leder också till skolnedläggningar.

Även den kommersiella servicen fortsätter att försämras. Ett tiotal butiker har lagts ned i glesbygder under det senaste året och dessutom har ett 70-tal affärer lidit butiksdöden i tätortsnära landsbygder. Butiksdöden sker i snabbare takt än vad befolkningsminskningen motiverar. En förklaring till detta tros vara försämrade villkor för små butiker som tvingas betala högre inköpspriser och får därmed ännu sämre möjligheter att konkurrera med större butiker och stormarknader i tätorten.

Ett tydligt exempel på att även den allmänna servicen skärs ned i glesbygden är att nästan 30 000 personer har mer än 30 minuters resväg till närmaste vårdcentral, en ökning med femtusen personer. Det är främst nedläggningen av ett 20-tal vårdcentraler som fått detta negativa resultat.

SR Norrbotten/TT
nyheter.norrbotten@sr.se