Myndighet kräver pengar tillbaka.

Verket för näringslivsutveckling, Nutek, grunnar just nu på hur man ska få tillbaka de 5 miljoner kronor som callcenterföretaget Gallupgruppen fick i statligt lån vid etableringen i Piteå för fyra år sedan.
Företaget har det senaste året sagt upp alla sina fast anställda i Piteå - över 100 personer - sen man förlorat sin största kund. De senaste uppsägningarna har man skyllt på Nutek, som krävt att företaget börjar betala av på lånet. Men Nutek tillbakavisar anklagelserna. -Företaget har själv valt att avveckla i Piteå samtidigt som man startat ny verksamhet i Bollnäs, säger Wilhelm von Seth, chef för enheten för företagsstöd på Nutek.