Kommunen ändrar sig: Inga legionellaprover sedan 2003

Det finns inga tidigare legionellaprover tagna på Pontusbadet i Luleå. Nu ändrar Tekniska förvaltningen i Luleå kommun sitt påstående att prover tagits rutinmässigt. Pontusbadet drabbades av legionella i vattnet senast 2003. Efter det är det inte ett enda prov taget.

När Sveriges Radio Norrbotten pratade med Tekniska förvaltningen på måndagen så ställde vi frågan om vilka rutiner för provtagning de har efterssom Pontusbadet hade legionella i vattnet år 2003.

Svaret var att de tog vattenprov var sjätte vecka och legionellaprov var 12:e vecka, och av den anledningen behövdes heller inga rutiner färändras. Men när vi dagen efter begärde ut provsvareren under de gångna åren var det andra tongångar.

– Det senaste provet är taget för fyra år sedan. Jag är den första att beklaga att det misstolkades. Det jag menade är att vi tittar på att i samband när vi gör prover på badvattnet också ska införa att ta prover på vattenledningsvattnet , säger Mikael Wänstedt, avdelningschef på Fastigheter i Luleå kommun.

På tisdagen har ett vattenprov skickats till Smittskyddsinstitutet i Solna för analys.

Det var i förra veckan som en luleåbo som besökte Pontusbadet insjuknade i legionärssjukan. Pontusbadet har inte beslutat om någon stägning eftersom Tekniska förvaltningen menar att man inte kan se något direkt samband med den man som blivit svårt sjuk i legionärssjukan och hans vistelse på Pontusbadet.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
mara.a.lindgren@sr.se