Kärnkraftverk i Barents hav försämrar säkerheten

Ett flytande kärnkraftverk ska byggas i Ryssland och det ska användas som energikälla vid olje- och gasutvinningen i Barents hav. Länsstyrelsens miljöchef Jan-Olov Westerberg är överraskad av uppgifterna och tycker att det redan finns mycket hot mot säkerheten i området.

– Jag förutsätter att detta har prövats på ett ordentligt sätt. Barents hav är ju ett väldigt känsligt område och utsatt för påfrestningar miljömässigt, säger han.

Det är energibolaget Gazprom som visat intresse för att använda energin från ett flytande kärnkraftverk och bolaget Rosenergoatom uppger att anläggningen nu ska konstrueras och sedan byggas med start i april nästa år, inte långt från Arkangelsk och därefter ska fartyget köras ut till olje- och gasfälten i Barents hav.

Nu finns det sedan länge kärnkraftverk på isbrytare och ubåtar, men det här blir en ny och stationär konstruktion.

– Detta måste studeras noga, men jag förutsätter att nationella myndigheter i Sverige har samråd med den ryska sidan enligt de internationella miljöavtalen, säger Jan-Olov Westerberg.

För länsstyrelsen innebär uppgifterna från Ryssland ännu ett hot mot säkerheten i Barentsregionen.

– När vi tittar på krishantering häruppe och möjliga händelseförlopp är ett av våra riskscenarier de kärnkraftverk, som finns på Kolahalvön och detta kommer naturligtvis att spä på det, säger han.