Konkurrenskraften ska stärkas

Samarbetet mellan hamnarna i Luleå, Piteå, Skellefteå och Bottenvikens stuveriaktiebolag ska förbättras. Syftet är att man vill stärka sjöfartens konkurrenskraft. Samverkan ska förbättras genom utbyte av information och erfarenheter om bland annat säkerhetsfrågor, miljöarbete, isbrytning och personalutbildning.