Den tunga trafiken kör för fort

Lastbilar med släp och bussar kör alldeles för fort. Den tunga trafiken skulle kunna spara 1,6 miljarder kronor i minskad bränsleförbrukning om den höll gränsen för den högsta tillåtna hastigheten. Nya undersökningar som gjorts på uppdrag av Vägverket visar att lastbilar och bussar inte håller hastighetsgränserna.

Fyra av fem lastbilar med släp och mer än varannan buss kör för fort. Däremot kör de flesta lastbilar utan släp lagenligt.

De nya mätningarna gjordes på fyra vägar, E4, E18, E20 och riksväg 73 i Stockholm och Södermanlands län.