Skolan i Soppero ska inte läggas ner

Det finns inga planer på att lägga ner den kommunala skolan i Övre Soppero, trots ett vikande elevunderlag. Det klargör nu ordföranden i barn- och utbildningsnämnden i Kiruna, socialdemokraten Roger Suup. Han vill dock gärna se ett närmande mellan den kommunala skolan och sameskolorna, framförallt i den östra kommundelen.

Den styrande alliansen i Kiruna kommun har i sin regeringsförklaring sagt att samekolstyrelsen och den kommunala skolan ska försöka hitta samverksanformer.

Nu har två arbetsgrupper bildats. En i Karesuando och en i Lannavaara/Soppero som ska se över samverkansfrågan helt förutsättningslöst.

Samtidigt har samekolstyrelsens ordförande Monica Sandström redan erbjudit plats i Lannavaara sameskola för den kommunala skolan i Övre Soppero.

Roger Suup som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Kiruna tycker inte att man ska föregå de två arbetsgrupperna.

- De ska arbeta förutsättningslöst säger han.