Vägunderhållet ska förbättras

Vägunderhållet ska ses över. Mer än så ville inte Gällivare kommuns ansvariga lova när yrkesförare tillsammans med polis, ambulans och räddningstjänst krävde bättre snöröjning hos de ansvariga vid Gällivare kommun. Krister Larsson ordförande i Gällivare Taxi framförde kraven.

Gällivare kommun har tagit intitativet till att kalla transportbolagen och utryckningsenheterna till möte varje höst och vår för att diskutera och utvärdera vägunderhållet vintertid.

Vid torsdagens möte gavs inga löften om bättre vägunderhåll, men beskedet Krister Larsson och hans kollegor fick var att avtalet ska ses över och att man ska titta över den så kallade snögränsen som är att plogbilarna tas ut först när det fallit sex centimeter snö, inte före.

Nu har det gått flera dagar sedan det senaste snöfallet och fortfarande är de flesta vägarna inne i samhällena spåriga och gropiga som tvättbrädor.

Krister Larsson vill se att plogningen börjar tidigare under ett snöfall så behövs inget efterarbete på vägarna.

Kommunen utlovar förbättringar
Gällivare kommun ska bättra sin snöröjning och jobba med att skicka ut plogbilarna tidigare än vad som görs idag. Håkan Grönberg är ansvarig för snöröjningen i Gällivare och han tycker att kritiken är berättigad.

– Jag tycker den är berättigad till vis del. Men det har varit extrema förhållanden så vi har gjort vårt bästa, säger han.

Gällivare kommun har för närvarande en väghyvel och den har körts dygnet runt den senaste veckan.

– Det behövs mer resurser på väghyvelsområdet för att klara av den här anhopningen av is, säger Håkan Grönberg.

Kritiken från yrkesförare, polis, ambulans, räddningstjänst och åkeriföretag har varit att plogningen kommer igång för sent. Idag är överenskommelsen att det ska snöa sex centimeter innan plogningen börjar. Håkan Grönberg som ansvarar för vägunderhållet vid Gällivare kommun lovar att det ska undersökas om plogning kan börja tidigare.

– Vi planerar att ta ut entreprenörerna lite snabbare nästa gång, säger han.

Det ska också undersökas om snöröjning måste komma igång snabbare och om snögränsen ska sänkas till tre eller fyra centimeter.

Hittills i år har snöröjning skett cirka åtta gånger jämfört med den här tiden förra året då snöröjning bara hade behövts två gånger. Men Håkan Grönberg hoppas att pengarna för snöröjningen ska räcka även i år.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se