Miljösamarbete om Bottenviken

Ett nytt samarbetsprojekt över Bottenviken ska startas för att ge en översikt över miljöns tillstånd i Bottenviken, uppger finska radion YLE.
Bottenviken Life heter projektet och ska i huvudsak gå ut på informationsutbyte mellan Finland och Sverige, mellan myndigheter, industrier och regioner i området. Man strävar också efter att samordna hanteringen och uppföljningen av miljöfrågor i och kring Bottenviken. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Life-fond samt av kommuner, institutioner och företag i området.