Svårt få tag i ideella övervakare

Frivården har svårt att nå upp till målet att hälften av de som är dömda till skyddstillsyn ska få ideella övervakare, lekmannaövervakare. Ändå har Kriminalvården sänkt kravet från och med i år. Och enligt Ulf Hedberg, som är chef för frivården i Norrbotten, har det har varit svårt att få tag på övervakare under flera år.

– Det är inte alldeles lätt. Det här är ju ett ideellt uppdrag och ersättningen man får är väldigt låg, så vi har inte så mycket att locka med, säger han.

Det är för att personer som dömts till skyddstillsyn inte ska begå nya brott som man ställer dem under övervakning. Övervakningstiden pågår vanligtvis under ett år och den som övervakar kan vara en av frivårdens anställda, men helst vill Kriminalvården ha en lekman som oftare kan träffa den som övervakas.

Målet har länge varit att 60 procent av de som dömts till skyddstillsyn ska få en lekmannaövervakare, men från och med i år har Kriminalvården sänkt kravet till 50 procent.

Norrbotten långt från målet
I Norrbotten ligger den här siffran på cirka 40 procent varje år och Ulf Hedberg berättar att nu ökar kravet uppifrån på att göra något åt bristen på övervakare.

– Inför 2006 nämndes det särskilt från regeringen att nu måste Kriminalvården nå upp till 50 procent, säger han.

Men han tycker inte att det är ett sätt att ge upp att sänka kravet på andelen lekmannaövervakare.

– Jag har uppfattat det som ett sätt att komma åt problemet. Människan fungerar psykologiskt så att är målet för högt satt då känns det ouppnåeligt, men känns det uppnåeligt så gör man också mer för att uppnå det, säger han.

Sara Sällström, SR Norrbotten
sara.sallstrom@sr.se