Samiska kvarlevor bör begravas

Samiska kvarlevor som förvaras på museer och institutioner bör samlas ihop och begravas. Detta skulle vara ett sätt för Svenska kyrkan att göra upp med sitt fläckade förflutna i samband med kristnandet av samerna, föreslår en ny utredning.

Utredaren Sören Ekström anser också att det bör inrättas ett representantskap för samiskt arbete i Svenska kyrkan.

Enligt förslaget ska detta bestå av 35 ledamöter och vara ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och ställningstaganden som rör det samiska folket.