Norrbotten bäst på vård av bröstcancer

Får man bröstcancer är det bäst att bo i Norrbotten och Stockholm. Dessa två landsting är vinnarna i 2006 års Bröstcancerindex där landstingens vård jämförs ur ett konsumentperspektiv.

Norrbotten har en genomgående god bröstcancervård, men hade kunnat vara ensam vinnare om man exempelvis hade haft bättre tillgänglighet i primärvården.

Det är det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) som i detta index har mätt ambitionsnivån, tillgängligheten och kvaliteten inom bröstcancervården uppdelat på tio indikatorer. Detta är första gången bröstcancervården jämförs landsting för landsting.

Norrbotten har fått 13 poäng och kniper därmed förstaplaceringen tillsammans med Stockholm. Snittet ligger på endast 8,6 poäng. Sist i rankingen kommer Värmland med fyra poäng.