En miljon kronor till Lappeasuando

Länsstyrelsen har beviljat 1,1 miljoner kronor i bidrag till en första etapputbyggnad av Lappeasuando Turistsevice AB:s anläggning i Lappeasuando.

Investeringen omfattar ny- och ombyggnad av Gästgiveriet vid E 10. Investeringarna syftar till att förbättra servicen i verksamheten och ska också bidra till att öka mottagningskapaciteten så att fler gäster kan tas emot i anläggningen. Företaget utökar antalet anställda från fyra till fem personer.

Företaget startade sin verksamhet i Lappeasuando i början av 1990-talet och bedriver aktivitets-, konferens- och restaurangverksamhet.