Fortsatt ökning av antalet sjukskrivningar

Antalet sjukskrivningar i Norrbotten fortsätter att öka. I juli fick drygt 12300 personer ersättning från sjukförsäkringen i form av sjukpenning, rehabiliterings- eller arbetsskadeförsäkring. Det innebär en ökning med nästan 10 procent i förhållande till samma period förra året.
Enligt statistiken från Riksförsäkringsverket, RFV, är 65 procent av de sjukskrivna i länet kvinnor. Trots en fortsatt ökning håller dock ökningstakten på att mattas av. Mellan juli 2000 och juli 2001 var ökningen i Norrbotten 13,4 procent, vilket kan jämföras med årets ökning på 9,9 procent.