Umeå universitet miljöutbildar i Kiruna

Umeå universitet startar utbildning och forskning i miljöfrågor i Kiruna nästa höst med 150 elever. Utbildningen handlar om klimatförändringar, ekoturismens möjligheter och stadsomvandlingen i Kiruna.

Näringslivschef Mats Dahlberg säger att det här betyder mycket för kommunen.

- All högskoleutbildning är viktig för en stad som Kiruna och mycket av vår näring är kunskapsbaserad, så högskolan kommer att spela en mycket viktig roll. Vi har dessutom unika förutsättningar med vår natur, säger han.

Satsningen görs i samarbete med Lapplands kommunalförbund, Kiruna kommun, LKAB, Icehotel i Jukkasjärvi och Länsstyrelsen och bakgrunden är regionalpolitik. Regeringen har nämligen gett Umeå universitet i uppdrag att kompensera förlusten av jobb i Kiruna, då Jägarregementet las ned.

Utbildningen kostar 20 miljoner per år och sker i Kiruna på grund av den relativt ostörda miljön med fjäll, naturskogar och outbyggda älvar. Här kan man forska om hur globala klimatförändringar påverkar naturen.

Umeå universitet bedriver redan forskning om klimatförändringar vid Abisko naturvetenskapliga station och nu blir det ytterligare satsningar. Det ökar tillväxten i kommunen säger Mats Dahlberg.