Luleå kommun vill bryta äldres isolering

Luleå vill bryta isoleringen för äldre som bor kvar hemma och det kan ske genom att inrätta särskilda mötesplatser och bygga så kallade generationshus och årgångshus.

Projektansvariga Marianne Pedersen på socialförvaltningen ser förebilder till fler mötesplatser, till exempel den mycket välbesökta mötesplatsen, som pensionärsorganisationerna har inrättat på äldreboendet Radiomasten i Luleå.

Vid årsskiftet avslutar Luleå kommun ett äldreprojekt, där 3 000 personer har svarat på en enkät om hur de vill ha äldresomsorgen i framtiden. De flesta har svarat att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men många oroar sig för att de blir alltför ensamma och därför kan det bli satsningar på särskilda mötesplatser.

Ett annat sätt att förbättra de sociala kontakterna är att inrätta generationshus, där både äldre och yngre bor och kan umgås. Det kan också bli så kallade årgångshus med vissa positiva associationer, där äldre i samma ålder och med samma intressen kan bo och umgås. Det första byggs kanske på Vinkelgränd på Örnäset.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se