Fortsatt utredning om skolor i Boden

Det blir fortsatt utredning om skolorganisationen i Boden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tog inget beslut på fredagen om skolnedläggningar, utan ska gå igenom de många yttranden som kommit in från bland andra föräldrar.

Men tidigare tjänstemannaförslag om att lägga ner skolor gäller fortfarande, säger ordförande Bosse Strömbäck.

Det kan också bli övertalighet bland vissa personalgrupper.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se