Obol Investment granskas

Finansinspektionen har börjat undersöka Obol Investment som bland annat sponsrar Luleå Hockey och Plannja Basket. Grunden är misstanke om att Obol inte har tillstånd för den verksamhet man bedriver.

Enligt Obol har de redan fått in 100-tals miljoner att förvalta genom sitt arbete med sponsring. Men just förvaltning av andras pengar kräver tillstånd från finansinspektionen, och det har alltså inte Obol Investment.

P1-programmet Kaliber har kartlagt Obol som vill få in pengar till förvaltning från andra bolag och personer som stöttar idrottsklubbar. Obol har sponsrat  Plannja Basket i några år. Pengarna de får in från klubbens andra sponsorer placeras enligt Obols företrädare i Obol Investments aktiefond. Men för att hantera andras pengar måste man ha tillstånd från Finansinspektionen och det har inte Obol. Därför har Finansinspektionen skrivit och bett dem att förklara sig.

– Vi har skickat ett brev där vi ber dem att dem redogör för sin verksamhet då vi har fått indikationer från allmänheten om att bolaget bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse utan att ha tillstånd för det, vilket man måste ha för att få ta hand om andras pengar, säger Vibekke Eliasson, enhetschef på finansinspektionens rättsavdelning.

Enligt Bo Johansson den man som byggt upp Obol men som i torsdags meddelade att han lämnar sina officiella funktioner i Obol, har stödet till Plannja Basket i Luleå redan gett dem stora summor att förvalta.

– En kvarts miljard bara i Norrbotten idag och det tycker jag är fantastiskt och det är naturligtvis i grund och botten tack vare Plannja baskets hjälp och de företag som finns kopplade runt omkring, säger Bo Johansson.

P1-programmet Kaliber har kartlagt Obol och funnit en mängd frågetecken. Enligt vad de själva säger är de Schweizbaserade. Men Obol finns inte registrerat av finansinspektionen i Schweiz. Det sista Obolbolaget i landet upplöstes 2005 och året innan stängdes ytterligare en av myndigheterna eftersom företaget saknade pengar.

Uppgifterna om hur stora de är också motsägelsefulla. På hemsidan står att de förvaltar tio miljarder svenska kronor. Obols Thomas Nyström säger att det är 70 miljarder och kollegan Bo Johansson säger att det är över 100 miljarder. Och det internationella finansimperiets hemsida på nätet finns lagrad på en datorserver i Västmanland, i Köping och den ägs inte av bolaget utan en av de svenska företrädarna privat.