Varm sommar gynnar fisklivet

Det varma vädret i sommar har gjort att det är mycket hög produktion av småfisk i våra vattendrag.
Det beror på att när ynglen kläcktes i början på juni hade det varit varmt en längre period och då fanns det gott om näring i vattnet. - Deta kommer på sikt att gynna fisket, säger Karl-Erik Nilsson, chef för fiskeriverket i Luleå. Men den nederbördsfattiga sommaren kan göra att öringen får problem när det börjar bli dags att förflytta sig till strömmande vatten för att leka. Kommer ingen nederbörd under hösten kan det torrlägga de mindre vattendragen. -Då kan inte öringen leka i de vattendragen och det blir heller ingen kläckning av yngel där, säger Karl-Erik Nilsson.