Progressum får låna pengar av Kiruna kommun

Kiruna kommun kommer att låna ut pengar till utvecklingsbolaget Progressum under hösten, för att Progressum ska kunna genomföra olika EU-projekt.
Anledningen är att pengarna från EU ofta betalas ut först efter att projekten genomförts, och det gör att Progressum måste ligga ute med mångmiljonbelopp. Men lånen från kommunen kommer endast att beviljas på kort sikt och i den mån som kommunen har råd. Progressum arbetar med att stimulera näringslivet i Kiruna på uppdrag av kommunen.