Kulturfattigt i grundskolorna i Norrbotten

Det satsas för lite på kulturupplevelser för elever i grundskolan enligt flera kulturarbetare. Vissa kommuner lägger ner mindre än en hundralapp per år och elev.

Det råder kulturskymning i grundskolorna i Norrbotten. Det anser många kulturarbetare som tidigare arbetade aktivt i skolorna. Fem kommuner i Norrbotten lade ner mindre än en hundralapp på en elevs kulturupplevelser förra året. Men det finns ett lysande undantag i utvecklingen. Överkalix kommun spenderade drygt 500 kronor per elev på kultur.

Dan Swärd, teaterchef för fria teatergruppen Scratch i Luleå säger så här:

-Skolornas ekonomi är så ansträngda så att detta område blir marginellt.

Han säger att hans teatergrupp ensamma kunde ge 100 föreställningar per år i skolorna för tio år sedan. Tillsammans är det nu cirka 8 grupper som bara ger cirka 70 föreställningar.

- Dessa neddragningar gäller främst teater, dans och författarmöten i skolan, säger Dan Swärd. En ljuspunkt är att eleverna får musik genom Norrbottensmusiken, som har avtal med kommunerna.

- Vi ska kämpa på. Jag hoppas kunna ge mycket teater i det nya Kulturhuset. Pjäsen är redan färdigskriven, säger Dan Swärd.