Finansinspektionen väntar svar från Obol

Obol Investments affärsmetoder hade kommit Finansinspektionen till kännedom redan innan massmedias granskning.

I det marknadsföringsmaterial som Obol Investment lämnat till Finansinspektionen ser det ut som de tillhandahåller förvaltningstjänster till allmänheten.

Nu ska företaget granskas om de bedrivit kapitalförvaltning utan tillstånd.

Frågan för Finansinspektionen är alltså om Obol Investment bedriver kapitalförvaltning, och om de gör det så är det olagligt eftersom de inte har tillstånd från Finansinspektionen.

I en intervju i P1-programmet Kaliber så sa Bo Johansson, styrelsemedlem i Obol Investment: ”Bolaget Obol Investment är en grupp av företag, 13 företag runt om i världen. Vi har väl en 60-70 anställda idag ungefär och förvaltar en förfärlig massa pengar, alltså en pensionsförvaltare i första hand”.

Nu väntar Finansinspektionen på svar på de frågor inspektionen har kring Obol Investments verksamhet. Innan den 15 december ska svaren vara inne. Och om de har bedrivit verksamhet utan tillstånd så är det allvarligt enligt Finansinspektionens enhetschef Vibeke Eliasson.