Kräver besked om transportstöd

Landshövdingarna i de fyra nordligaste länen kräver besked om transportstödet från regeringen. I en gemensam skrivelse till näringsminister Maud Olofsson beskriver de sin oro över att reglerna som ska gälla från årsskiftet ännu inte är klargjorda.

”Ett försämrat och otillräckligt transportstöd riskerar utan tvekan många sysselsättningstillfällen i Norrlandslänen”, skriver de bland annat.

Förra året betalade staten ut nära 390 miljoner kronor i transportstöd till företag i de fyra nordligaste länen. År 2006 beräknar landshövdingarna att behovet är ytterligare 100 miljoner kronor.