Norrbottens läns landsting bäst i landet

Norrbottens läns landsting visar fortsatt positiva siffror, enligt en sammanställning som Landstingsförbundet gjort.
Norrbottens läns landsting beräknas få ett överskott på 61 miljoner kronor för år 2002 vilket är det bästa resultatet i hela landet. Det samlade underskottet för alla landstingen i år beräknas bli 6,5 miljarder kronor, vilket är en rekordökning jämfört med år 2001. -Vi vet hur man håller i pengar, säger landstingsrådet Toivo Hofslagare (s).