Katastrofläge för renbetet

Det myckna regnandet och milda vädret har ställt till stora bekymmer för samebyarna och renägarna. På många håll, i framför allt skogslandet, har det frusit till ända ner mot marken vilket gör att renarna inte kommer åt betet. Nu befarar både samebyarna och de ansvariga myndigheterna det värsta.

På Svenska samernas riksförbund, SSR, har man börjat få in en hel del signaler om att situationen är besvärlig på många håll, och då kanske framför allt i skogslandet.

På söndag kväll hade också Sametinget, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Norrbotten ett telefonmöte om den besvärliga situationen. Man har ännu inte tagit emot mer än en ansökan om katastrofhjälp, men de ansvariga myndigheterna befarar att det inom kort kommer att komma in betydligt fler ansökningar.

Förutom besvären med betet kan det även skapa en del andra bekymmer.

– Renarna börjar ströva fritt och man har problem att samla ihop dem. De kanske kommer in på marker där de inte ska vara. De kommer upp på vägarna och man har ett stort merarbete med att hålla ihop renarna, och sedan kan det innebära att renarna börjar svälta, säger Malin Brännström, förbundsdirektör vid SSR.

I Udtja sameby som är en av de drabbade samebyarna har man ännu inte påbörjat stödutfodra renhjorden. Men man förbereder sig som bäst för att kunna ta hand om renarna. Det berättar samebyns ordförande Rune Stokke.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se