Jokkmokk tar emot kvotflyktingar

På tisdagen kom de första tre av fem colombianska flyktingfamiljer till Jokkmokk. Flyktingarna är kvotflyktingar, vilket innebär att de är utvalda av FN att få lämna sitt land eftersom det är stora oroligheter där. De har också fått permanent uppehållstillstånd och kan därmed räknas som kommunmedborgare från början.

En viktig del av UNHCR:s arbete till skydd av flyktingar är också att utveckla den internationella flyktingrätten. För 2006 bidrar Sverige med 505 miljoner kronor i grundbidrag till UNHCR:s arbete och är därmed en av de största givarna.

Sverige har sedan 1950 tagit emot så kallade kvotflyktingar. Varje år anslår regeringen medel för att Migrationsverket ska kunna överföra ett visst antal flyktingar, en kvot, till Sverige. Idag finns ett 15-tal länder som i likhet med Sverige tar emot kvotflyktingar.

Till Jokkmokk som senast tog emot flyktingar från Jugoslavien i mitten av 90-talet kommer nu fem kvotflyktingfamiljer från Colombia, i Sydamerika. Förra gången var det under perioder upp till 400 flyktingar i samhället. Den här gången blir det totalt 30 personer som kommer och de blir kommunmedborgare med en gång eftersom de är så kallade kvotflyktingar utvalda av FN. Av de 30 flyktingarna som kommer är 15 personer under 18 år.

I Jokkmokk finns färdigställda lägenheter för familjerna att flytta in i och som vänliga Jokkmokksbor bland annat skänkt möbler till. Efter årsskiftet ska alla få undervisning på ett eller annat sätt.