Luleå kommun ansöker om klimatpengar

En ansökan har lämnats in från Luleå kommun till Naturvårdsverket angående bidrag till ett klimatinvesteringsprogram. Sammanlagt vill kommunen satsa drygt 25 miljoner för att förbättra energianvändningen.

Luleå kommun har lämnat in en ansökan till Naturvårdsverket om stöd till ett klimatinvesteringsprogram. Syftet med programmet är att bidra för att nå det långsiktiga målet som antogs av kommunfullmäktige 2005. Syftet är att i samverkan skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning med en effektiv energianvändning som baseras på förnybara energikällor.

Den totala investeringen uppgår till drygt 25 miljoner kronor. Kommunen hoppas att få mellan 15 och 50 procent av den summan i investeringsbidrag från Naturvårdsverket.

Ansökan berör bland annat en fjärrkylanläggning på Storheden, ny intagsledning och pumpstation för att ta älvvatten till fjärrkyla för centrum och pelletsanläggning hos Hotell Örnvik för att byta ut uppvärmning med el till förnyelsebar energi.

Dessutom finns det planer på olika åtgärder för att förändra resorna i tjänsten bland kommunens förvaltningar. Exempel på åtgärder är nytt system för bokning och debitering av tjänstefordon och bilpool, samåkningsförmedling, cykelpool, cykelgarage och olika informationsåtgärder.