Miljarder till Bolidens aktieägare

Drygt fyra miljarder kronor ska delas ut till aktieägarna i gruvföretaget Boliden, enligt ett förslag från gruvbolagets styrelse. Företaget föreslår även en inlösen av bolagets aktier. Innebörden är att Bolidens drygt 80 000 aktieägare får cirka 14 kronor per aktie.

- Det kan man kalla för julklapp, även om den inte kommer förrän senare, säger Bolidens informationsdirektör Ulf Söderström till TT.

Styrelsen meddelade på tisdagen att den kommer att föreslå årsstämman inlösen av bolagets aktier.

Förslaget läggs vid den ordinarie årsstämman i maj.

- Åtgärden med inlösen av aktier är något som blivit ganska vanligt. Det är ett sätt att överföra bolagets kapital till ägarna, säger Ulf Söderström.

Boliden har råd med miljardutdelningen.

- Vi klarar våra investeringsplaner ändå, säger Ulf Söderström.

Bakgrunden är det starka kassaflöde som gjort att bolagets finansiella ställning nu är väsentligt bättre än vad som krävs för en fortsatt framtida utveckling av koncernen.

Stark ekonomi borgar för stora investeringar

Den sista oktober godkände bland annat Bolidens styrelse en investering på 5,2 miljarder kronor till en expansion av koppargruvan Aitik utanför Gällivare. Till saken hör också att målet för skuldsättningen i förhållande till det egna kapitalet har uppnåtts med råge.

Vid senaste kvartalsrapporten var nettoskuldsättningen nere i 16 procent, att jämföra med det långsiktiga målet som är 40 procent. Alla de bekymmer som tyngde Boliden tidigare ter sig nu som ett minne blott.

Den djupaste krisen infann sig 2001 när Boliden flyttade hem till Sverige från Kanada. Boliden tvingades sälja ut ett antal verksamheter som förvärvades på slutet av 1990-talet, i Chile, Kanada och Norge. Norska Norzink köptes dock tillbaka senare.

Vändningen kom under 2003 i samband med köpet av finländska Outokumpu. Då började kopparpriset röra sig i en uppåtgående spiral.

I år har gruvkoncernen seglat i kraftig medvind med hög efterfrågan på metaller, främst från Asien och Kina men också i Europa och USA. Det har trissat upp priserna på bolagets huvudprodukter koppar och zink.