Kraftig tillväxt i Norrbottensföretagen - men det sänker inte arbetslösheten

Prognoserna för arbetsmarknaden i Norrbotten visar en stark tillväxt. 4 400 nya jobb kommer till och med nästa år. Men resurserna för arbetsmarknadsutbildningar minskas med en halv miljard kronor i Norrbotten nästa år.

Lena Liljebäck, länsarbetsdirektör i Norrbotten tycker att Norrbottens näringsliv har strålande tider, framför allt inom basindustrierna, handeln och verkstadsindustrin. Till exempel svetsare är det stor efterfrågan på.

Men hon ser samtidigt att de jobb som kommer inte kommer att minska arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten kommer att öka lite nästa år tror hon:

– Att vuxenutbildningarna minskas nästa år gör det svårare att anpassa arbetslösas kompetens till de nya jobb som skapas.

Roger Hassgren, Transportarbetareförbundet, håller med om att han vill ha mer vuxenutbildning än mindre nu när marknaden växer.

– Vi måste ha cirka 200 nya chaufförer i Norrbotten nästa år, men om dom inte kan vidareutbilda sig, det är dyrt, så står vi där utan dem som verkligen behövs i vår bransch, säger han.

Avslutningsvis betonar Lena Liljebäck att de nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nya regeringen vill genomföra , exempelvis nystartjobb och satsningar på ungdomsjobb, kan ändra på bilden.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se