Läkare missade tumör: Dålig uppföljning

Socialstyrelsen kritiserar tre läkare i Boden för att inte ha upptäckt cancer i urinblåsan hos en patient.

En 64-årig man sökte vård vid flera tillfällen för blodig urin och svårigheter att urinera, första gången 1998. I juli 2006 fick mannen remiss till en urolog som fann en stor tumör i urinblåsan.

Socialstyrelsen konstaterar att vårdcentralens rutiner för uppföljning av akuta besök inte fungerat.

Socialstyrelsen anser att verksamhetschefen bör se till att rutinerna för akuta besök och återbesök ordnas på ett patientsäkert sätt.