Livsfarlig skadegörelse

Pojkstreck kan bli en livsfara för trafikanterna vid järnvägsövergången i Koskullskulle. Vid sex olika tillfällen sedan i början av oktober i år har ljussignalerna vid övergången stulits eller slagits sönder.

Ove Matsby är trafiksäkerhetsinspektör vid Banverket och ser allvarligt på händelsen.

– Om de här linserna som är rödfärgade har stulits då kommer det att visas ett vitt blinkande sken och det betyder att fordonstrafiken är tillåten. Då är det en uppenbar risk att ett fordon hamnar mellan vägbommarna, säger Ove Matsby.

Från Banverkets sida misstänker man att det är skolungdomar eller något äldre ungdomar som är skyldiga.

När inte de röda ljussignalerna fungerar är risken mycket större att passera järnvägsövergången

Förutom att riskerna är större så kostar det pengar. Httills är notan närmare 35 000 kronor för reparationerna av ljussignalerna i Koskullskulle.

Banverket har skickat ut brev till alla skolor i Gällivare med information om skadegörelsen och stölderna.

Därutvöer har Ove Matsby ringt och infomerat Myranskolan i Koskullskulle som ligger närmast. Händelserna är också polisanmälda.

Ove Matsby poängterar att det är farligare att passera järnvägsövergången när inte signalerna fungerar. Hittills har inte några olyckor eller incidenter inträffat när signalerna varit ur bruk.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se