Övervakningskameror under Kulturens hus

11 övervakningskameror ska sättas upp på parkeringsdäcket under Kulturens hus i Luleå.

Det är Länsstyrelsen, som beviljat kommunen tillstånd till kamerorna, som ska användas, när parkeringsdäcket är obemannat på nätterna. Syftet är att förhindra brott och att upptäcka störande personer.

Inspelningarna från kamerorna får sparas i högst en månad, uppger Länsstyrelsen, som också har rätt att granska det sparade bildmaterialet.