Drar sig ur Obol Investment

Längmanska företagarfonden som hade pengar placerade i Obol Investment har begärt tillbaka pengarna. Beslutet togs på tisdagen och skälen var de oklarheter som uppdagats kring Obol, men också den fallande dollarkursen.

– Obol har förvaltat pengar åt Längmanska i två år och under den tiden har vi fått månatliga rapporter. Men någon fullständig information om företaget har vi inte fått, säger verksamhetsledare Roger Jacobsson på Längmanska företagarfonden.