Unga har sämst psykisk hälsa

De unga har sämst psykisk hälsa och står för den största andelen av alkoholkonsumtionen i Norrland. Det visar en undersökning med 45 000 personer, som genomförst på uppdrag av de fyra nordligaste landstingen. Den visar också att antalet rökare blivit färre, medan andelen personer med fetma ökat.