Drogtester vid LKAB ska öka säkerheten

Den här hösten har LKAB infört slumpmässiga drogtester hos samtliga sina anställda och entreprenörer. De fackliga organisationerna och företaget jobbar tillsammans för att öka säkerheten i företaget.

– Vi arbetar hårt för att minimera riskerna på arbetsplatsen för att det inte ska inträffa några olyckor, säger Bertih Nilsson, ansvarig för personalplaneringsverksamheten vid LKAB.

LKAB ses som en spegel av samhället där droganvändandet har ökat. De slumpmässiga drogtesterna ska motverka bruk av droger som förr eller senare kan orsaka olyckor och långtidsfrånvaro.

Den första omgången drogtester som gjorts har mottagits positivt säger Berith Nilsson.

– De tycker att det är en bra markering och att det är viktigt att säkerställa att arbetsplatserna är drogfria, säger hon.

Resultatet av drogtesterna har hittills alla varit negativa. Ingen drog- eller alkoholpåverkad har påträffats.

Genom drogtester vill LKAB ha in rehabilitering i ett så tidigt skede som möjligt.

– Vår målsättning är att missbruket ska ut och den anställde ska stanna kvar i företaget. Ju tidigare vi kan sätta in insatser ju bättre resultat, för både oss och den anställde, säger Berith Nilsson.

Gruvfyrans ordförande Tomas Nilsson är bara positiv till att LKAB infört slumpmässiga drogtester av alla som arbetar i företaget.

– Jag har en övertygelse att hanteras allt på rätt sätt så är det bara positivt att kunna hjälpa personer som har ett behov, säger han.

Gruvfyran vill gärna gå ytterligare ett steg, att sätta in alkolås i LKAB:s samtliga fordon.

– Ja, då är det ingen slumpmässighet, då vet man att sitter man i ett fordon och fordonet inte startar då konstateras att man inte borde köra bil, säger Tomas Nisson.