Fortsatt uppåt för Luleå-Kallax flygplats

Flyget fortsätter att öka på Luleå-Kalax flygplats. Under november ökade resandet med fyra procent jämfört med samma månad förra året.

Det är Stockholmstrafiken som ökar mest, men även mindre destinationer samt charter klarar sig bra. Resandet har ökat hela hösten på Kallax både för privatpersoner och i tjänsten, och flygplatschefen Lars Karbin räknar med att nå 920 000 resenärer innan året är slut.