Lavinfara på Dundret

På Dundret i Gällivare råder det just nu en betydande lavinfara. Enligt Svenska liftanläggningars organisation (SLAO) betecknas det som en tre på en femgradig skala.

Alla som vistas i terrängen uppmanas att vara mycket försiktiga i terräng med branta sluttningar och platser med ovanliggande branta partier.

Mänskligt utlösta laviner sägs vara sannolika medan spontana laviner är möjliga.