SSR förväntar stöd av sameministern

På torsdagen ska Samernas riksförbund, SSR, träffa sameminister Eskil Erlandsson. I stora delar av renskötselområdet råder det en allvarlig betessituation i renskogen. Vissa samebyar har börjat nödutfodra och andra fraktar renar neråt kusten.

Det är en mycket besvärlig situation som råder just nu. Många är de samtal som SSR fått ta emot av oroliga renägare.

Renbetessituationen är en av de viktigaste frågorna att ta upp med ansvarigt statsråd, säger SSR:s förbundsdirektör Malin Brännström.

– För oss är det viktigt att ge honom en bild av hur allvarligt det är i renskogen. Att det är en ovanlig situation och att vi föväntar oss att staten ska ta ett ekonomiskt ansvar.

SR Sameradion