Billiga bostäder lockar finländare

Billiga bostäder och bättre lånevillkor lockar finländare som bor vid den svenska gränsen i norra Finland att flytta över till den svenska sidan.
I Haparanda ligger medelpriset på ett villa under 600 000 kronor, eller drygt 65 000 €, trots att den ökande efterfrågan har lett till en mindre prishöjning. I Torneå på den finska sidan av gränsen kostar ett motsvarande hus i medeltal ungefär 100 000 €. Varje år brukar normalt två-tre finländare köpa hus i Haparanda, men i år har de varit ett tiotal. Det är främst unga familjer som vill använda sina pengar till annat än bara amorteringar på bostadslån.