Budkavle för Norrbottniabanan

Idag förs en budkavle av socialdemokrater genom Norrbotten och Västerbotten med krav om att Norrbottniabanan ska byggas, det vill säga en järnväg från Umeå till Haparanda. Målet för budkavlen är partiordföranden Göran Persson.
Socialdemokraterna anser att omvärlden redan nu behöver få signaler om att Sverige är berett att skapa en infrastruktur, som knyter ihop EU.s norra del. Norrbottniabanan bör vara färdigbyggd senast år 2015 enligt partifolket, som anser att den första etappen ska starta omgående mellan Hapranda och Kalix.