Svårt för gruvföretagen efter nya krav

Det tar allt längre tid för gruv- och mineralföretagen att komma igång med brytning av nya fyndigheter.
En av orsakerna är att den nya miljöbalken ställer fler och utökade krav på de gruvföretag som vill bryta mineralfyndigheter. Markägare, samebyar, jakt och fiskerättsinnehavare och andra berörda måste också få den tid de behöver för att ta ställning till en brytning. Tid är pengar och dom små företagen i branschen kan drabbas hårt ekonomiskt av de hårdare kraven för att få miljötillstånd och brytningstillstånd, säger Gruvföreningens VD Tomas From