Fientlig inställning till asylsökande

Allmänhetens inställning till de asylsökande i Kiruna blir allt mer fientlig, enligt Kirunas båda kommunalråd.
Bakgrunden är den ökade småbrottsligheten med snatterier och cykelstölder, som enligt polisen till stor del kan knytas till de asylsökande. Men mycket av den oro som nu sprider sig bygger på antaganden och lösa rykten. Och några som hjälper till att sprida den bilden är just kommunalråden. På sitt partis hemsida påstår det socialdemokratiska kommunalrådet Harald Ericson att dom asylsökande antastar kvinnor. Men några belägg för att så är fallet finns inte, enligt Kirunapolisen.