Kärv ekonomi för länets folkhögkolor

Flera av länets folkhögskolor har problem med ekonomin, visar en rundringning som Norrbottensnytt gjort.
Anledningen är bland annat att flera av de bidrag som är viktiga för skolornas ekonomi minskats eller dragits in helt. Ingen höjning av statsbidraget och minskade anslag från landstinget är några exempel. - För Kalix Folkhögskola ser det ekonomiskt läget inte ljust ut, säger rektorn Irmelli Bellander. Större klasser och färre lärare är en konsekvens av den dåliga ekonomin och det kan, enligt Bellander, på sikt kan hota folkbildningen.