Dålig arbetsmiljö på Luleå kommun

Luleå kommuns anseende som arbetsgivare har kraftigt försämrats och det på grund av stress, otrivsel och fler fall sjukskrivningar.
Det anser centerpolitikern Lennart Lindström, som skrivit en interpellation i frågan till kommunledningen efter att ha haft många samtal med kommunanställda. Socialdemokratiska kommunalrådet Ulla Ölvebro ser allvarligt på läget, men framhåller att kommunen bland annat har en särskild anställd, som jobbar med sjukskrivningarna.