Kommuner kringgår lagen för att slippa böter

Kommunerna i Norrbotten kringår lagen för att slippa betala böter när de inte kan erbjuda pensionärer platser på äldreboende. Genom att lova platser som inte finns kan de gamla få vänta upp till två år innan en plats blir ledig.
Det är en orimligt lång tid, säger Berit Sunnerö som är socialdirektör på Länsstyrelsen. Dröjer det mer än tre månader borde kommunen säga nej så att personen som är i behov har en möjlighet att överklaga beslutet. För vid en överklagan kan Länsrätten vitesförelägga kommunen eftersom de enligt lag måste kunna erbjuda äldreboende inom en rimlig tid.