Nöjda konsumenter i Norrbotten

Företag som struntar i missnöjda konsumenter och i Allmänna Reklamationsnämndens direktiv hamnar på konsumenttidningen Råd och Röns svarta lista. Men det är ytterst sällan som norrbottniska företag sätts upp på den listan.
Alla konsumenter har någon gång varit missnöjda med ett köp och gått tillbaka till säljaren för att lämna tillbaka varan eller få en ny. I de flesta fall får konsumenten rätt, med eller utan hjälp av kommunala konsumentvägledare. Men om säljaren sätter sig på tvären kan man vända sig till allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp. Dom företag som struntar i nämndens direktiv hamnar på Konsumenttidningen Råd och Röns svarta lista. Men det är ytterst sällan som norrbottniska företag sätts upp på den istan. Torsten Palm på Allmänna Reklamationsnämnden tror att det beror på att företagarna och konsumentvägledarna i Norrbotten har respekt för varandra och kan prata om dom problem som uppstår.