Telepass konkurs kan vara olaglig

Ägarna till Rönak, som tog över Telepass i Gällivare strax före konkursen i måndags, kan ha brutit mot den nya aktiebolagslagen. Detta genom att utse en missbrukare i rollen som VD och styrelseledamot i det nya bolaget.
Från och med i år ställs nämligen hårdare krav på dem som ska leda företag, både på VD och styrelseledamöter, och tanken är att det ska göra det svårare att anlita så kallade målvakter. Den nya lagen innebär att de personer som utses måste delta i företagets skötsel och både målvakten och den som utsett vederbörande kan straffas med böter eller fängelse upp till ett år om det går att bevisa att avsikten varit att dölja någon form av brottslighet. Enligt Mats Ekman, chef för polisens ekobrottsrotel i Luleå, så är det typiska för en målvakt att kompetens saknas och att företaget sen snart går i konkurs. Han vill dock inte uttala sig om fallet Telepass eftersom han inte anser sig vara insatt i det ärendet. - Men om det uppstår någon brottsmisstanke under konkursutredningen så är det konkursförvaltarens sak att anmäla det till polisen, säger han.