Talmadom prövas igen

Nu är det kammarrättens tur att försöka reda ut bråken mellan samer och jägare på Talma samebys renskötselområde.
Bråken gäller hur stor andel av älgtilldelningen som ska gå till samebyarna, respektive andra jaktlag. Förra hösten fördubblade länsrätten i Norrbotten Talma samebys tilldelning, på bekostnad av andra jaktlag. Ett beslut som överklagats av båda parterna. Men nu ska Kammarrätten alltså ta sig an ärendet och anledningen är okonsekvensen i de tidigare besluten.