NLL köper billigare mediciner

Norrbottens läns landsting är det landsting i landet som har den lägsta kostnadsökningen vad gäller läkemedel.
Kostnaderna för läkemedel ökar minst i Norrbotten I landet som helhet ökade kostnaderna med drygt 8 procent under första halvåret i år jämfört med samma period året innan. I Norrbotten var ökningen drygt 2 procent. Enligt Thommy Sundell, landstingets projektledare för läkemedel, är orsakerna flera. Bland annat har man fått ner kostnaderna genom att upphandla billigare kopior på kända läkemedel.