Partierna splittrade om småviltjakten

Folkpartiet är det parti som är mest positivt till ett ökat samiskt självbestämmande - partiet vill bland annat att samerna ska ha ett stort inflytande över jakten och fisket. Det här visar en enkätundersökning som sameradion har gjort bland de sju riksdagspartierna. Hela enkäten kan ni hitta på sameradions hemsida.
De sju partierna har fått svara på ett antal frågor som rör deras inställning i specifika samiska spörsmål. I enkäten frågades bland annat om partierna anser att förvaltningen av småviltjakten ska kunna ske i samisk regi. Folkpartiet svarar att samerna ska ha ett stort inflytande över jakten och fisket och partiet ser också att sametinget bör kunna ta över de flesta myndighetsuppgifter som rör rennäringsfrågor. Miljöpartiet anser att samebyarna är bäst på att förvalta småviltjakten så att den inte stör rennäringen. Vänsterpartiet skriver i sitt svar att de kan tänka sig en samisk förvaltning av småviltjakten på vissa områden i avvaktan på vad regeringens jaktutredare kommer fram till. Socialdemokraterna däremot vill inte ta ställning till frågan ännu medan kristdemokraterna och moderaterna anser att det nuvarande systemet med fri jakt ska fortsätta. Centerpartiet skriver i sitt enkätsvar att frågan om småviltjakten måste utvärderas